Prevence?co to je?

Prevence (z lat. praevenire, předcházet)  je soubor opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, v případě zdravotní prevence, nemocem např. zhoubným nádorům, nemocem srdce a cév, šíření infekcí  nebo jiným katastrofám.

v lékařské praxi rozlišujeme:

  • Primární prevenci, která bývá zaměřena na veškeré obyvatelstvo a zkoumá příčiny nemocí, jimž se má předcházet- v praxi je to především výchova ke zdravému životnímu stylu. V ordinaci praktického lékaře se snažíme nemoci včas detekovat, než nastanou vážné komplikace. Nejprve hodnotíme rizikové faktory dědičné, např. výskyt nádorových nebo kardiovaskulárních onemocnění v rodině, dále pak životní styl, přítomnost obezity vysokého krevního tlaku,. Provádíme tzv. screeningová vyšetření, zejména vyšetření moči, krevního cukru, lipidů, vyšetření skrytého krvácení do stolice a, v neposlední řadě, celkové fyzikální vyšetření lékařem “od hlavy až k patě”.

více se dočtete ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví 70/2012 Sb. když kliknete na tento odkaz.

  • Sekundární prevenci, která má zabránit opakování  onemocnění, nebo zhoršení u osoby, již bylo některé onemocnění diagnostikováno