Jezte zdravě

Nejezte uzeniny

Jezte hodně zeleniny

Vyhýbejte se polotovarům

Čtěte složení potravin

Nekupujte sladkosti s neznámým složením nebo s rostlinným tukem